Tuesday, 4 November 2014

Khardung La, Ladakh.


                                                Khardung La top.
                                                   Khardung La.
                                     One of the highest motorable roads.
                                           Snowfall at Khardung La.
                                             Glaciers at Khardung La.
                                                         Glaciers.
                                      Walking to the top of the mountain.